Neovolt ja STR Tecoil yhdistävät voimansa vahvistaakseen suomalaisen vetyliiketoiminnan kilpailukykyä

10 lokakuuta, 2023

Press-release in English

Vesielektrolyysijärjestelmien toiminnan optimointiin ja kunnonvalvontaan erikoistunut Neovolt Oy ja käytetyn voiteluöljyn uudelleenjalostamisen johtava yhtiö STR Tecoil Oy ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteistyön ensiaskeleena oli energiakatselmointi, jossa Tecoilin Haminan jalostamon alkalivesielektrolyysijärjestelmän toimintaa tarkasteltiin perusteellisesti. Tämä yhteistyö edustaa molempien yritysten pyrkimystä parantaa vesielektrolyysijärjestelmien energiatehokuutta ja elinikää.

Neovolt suoritti perusteellisen analyysin STR Tecoilin Haminan jalostamon alkalivesielektrolyysijärjestelmälle. Tämä katselmointi pohjautui loppukesästä 2023 tehtyihin sähköteknisiin mittauksiin, ja johtopäätökset antavat arvokasta tietoa Tecoilin kunnossapito- ja uusinvestointisuunnitelmille.

Kyseinen katselmointi tukee myös Neovoltin Neophy-tuotteen kehitystä; Neophyn tavoitteena on tarjota vesielektrolyysijärjestelmiin ainutlaatuista kyvykkyyttä ajonaikaisesti valvoa elektrolyysijärjestelmien ikääntymistä ja suorituskykyä.

Suomesta vetyteknologian globaali kehittäjä

Yhteistyön tulokset avaavat uusia näköaloja uusiutuvan energian ja teollisten prosessien optimoinnin saralla. Ne luovat pohjaa mahdollisille tuleville investoinneille veden elektrolyysiin pohjautuvaan vedyn tuotantoon.

– Neovoltin ja STR Tecoilin välinen yhteistyö on merkittävä askel eteenpäin yhteisissä pyrkimyksissämme kehittää vesielektrolyysijärjestelmien valvontatekniikoita. Yhteistyön tuloksena kehitetyt valvontateknologiat vahvistavat entisestään osaamistamme vedyn tuotannon ohjauksessa ja projektikehityksen suunnittelussa. Hyödyntämällä patentoituja ratkaisujamme ja saamaamme tietoa tuomme kansalliselle vetyteollisuudelle kaksinkertaisen hyödyn ja asetamme Suomen globaaliksi kehittäjäksi, toteaa Neovoltin toimitusjohtaja Samuli Räisänen.

Oleellisena osana korkealaatuisten perusöljytuotteiden ympäristöystävällistä valmistusta on vakaa ja energiatehokas vihreän vedyn tuotantolaitos. Neovoltin toteuttama kokonaisvaltainen vesielektrolyysijärjestelmän suorituskyvyn mittaaminen ja analysointi osoittautui erittäin hyödylliseksi arvioitaessa jalostamon tulevia investointitarpeita, selostaa STR Tecoilin tehtaanjohtaja Mika Pöyry.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Samuli Räisänen, Neovolt Oy, p. 050 407 7034
                     Tehtaanjohtaja Mika Pöyry, STR Tecoil Oy Hamina, p. 040 551 3463

 

Neovolt Oy on lappeenrantalainen, keväällä 2021 perustettu startup-yritys, joka toimittaa vihreän vedyn tuotantoon kehitettyjä automaatio- ja tehonsyöttöratkaisuja. Yhtiön tavoitteena on tehdä päästöttömän vedyn tuotannosta mahdollisimman kannattavaa. Se tarjoaa asiakkailleen parempaa ymmärrystä vedyn tuotantoprosessista ja tarvittavan sähköenergian vaatimuksista. Yhtiön liiketoiminta pohjautuu LUT-yliopistolla tehtyyn ainutlaatuiseen akateemiseen tutkimustyöhön. Perustajatiimillä on pitkä työkokemus tutkimus- ja teollisuusmaailmasta.

 STR Tecoil on suomalainen yhtiö ja jäteöljyn käsittelyn ja jalostamisen johtava osaaja. Yhtiö kerää käytettyä jäteöljyä ja regeneroi sen korkealaatuiseksi API Group II/III perusöljyksi ja muiksi tuotteiksi. Tuotteet ovat laajasti tunnettuja, ja niiden kysyntä on lisääntynyt uusiutuviin tuotteisiin kohdistuvan kiinnostuksen kasvun myötä. Yhtiön liiketoimintamalli on ekologisesti kestävä ja se käyttää tuotantolaitoksessaan valmistettua vihreää vetyä.